لکه باکتریایی

بیماری های قارچ دکمه ای

بیماری های میکروبی قارچ دکمه ای از جمله موانعی است که می تواند بازدهی و در نهایت سود حاصل از سرمایه گذاری را کاهش دهد. در واقع چنانچه قارچ دچار هر گونه بیماری شود بازار پستپندی آن کاهش پیدا می … ادامه مطلب

0نظرات