بیماری قارچی قارچ دکمه ای

آموزش تولید قارچ در خانه

آموزش پرورش قارچ دکمه ای در خانه

آموزش پرورش قارچ دکمه ای در خانه از مباحث بسیار جذاب در حیطه فعالیت های کشاورزی در منزل می باشد. در واقع شاخه های کشاورزی همچون کلگاری، سبزی کاری، پروش قارچ و... می تواند از فعالیت های بسیار مفرح باشد. … ادامه مطلب
0نظرات

بیماری های قارچ دکمه ای

بیماری های میکروبی قارچ دکمه ای از جمله موانعی است که می تواند بازدهی و در نهایت سود حاصل از سرمایه گذاری را کاهش دهد. در واقع چنانچه قارچ دچار هر گونه بیماری شود بازار پستپندی آن کاهش پیدا می … ادامه مطلب

0نظرات