قارچ های سمی

سمی ترین قارچ ایران

معرفی سمی ترین قارچ ایران

در این مقاله به معرفی چند قارچ سمی در ایران پرداخته خواهد شد چرا که متاسفانه همه ساله شاهد مسمومیت و گاهأ جان باختن تعدادی از هموطنان بر اثر مصرف قارچ های وحشی سمی هستیم. قارچ های خوراکی پرورشی هیچ … ادامه مطلب
0نظرات

معرفی چند قارچ سمی وحشی

به دلیل اهمیت شناخت قارچ های سمی در این مطلب به معرفی چند قارچ سمی وحشی پرداخته می شود. قارچ های خوراکی از انواع قارچ های ماکرو یعنی قارچ هایی که با چشم غیر مسلح دیده می شود هستند. قارچ … ادامه مطلب

0نظرات