قیمت قارچ بلنچ

عوامل موثر بر قیمت قارچ

عوامل موثر بر قیمت قارچ

قارچ خوراکی و به خصوص قارچ دکمه ای در ایران از مواد غذایی پر مصرف می باشد و عوامل موثر بر قیمت قارچ می تواند بازار خرید و فروش قارچ را تحت تآثیر قرار دهد. قارچ خوراکی علاوه بر استفاده … ادامه مطلب
0نظرات