بذر قارچ

بذر یا اسپان قارچ

بذر قارچ (اسپان)

یکی از عوامل مهم در تولید و پرورش قارچ ممتاز و در نهایت فروش قارچ کشت بذر قارچ (اسپان) با کیفیت می باشد. بذر اولیه تولید قارچ میسیلیوم یا اندام رویشی قارچ پرورش یافته روی دانه غلات است که به … ادامه مطلب
0نظرات

کمپوست پروش قارچ

امروزه افزایش خرید قارچ و مصرف قارچ خوراکی موجب افزایش صنعت پرورش قارچ شده است و کمپوست قارچ از مواد اولیه مورد نیاز برای پرورش قارچ می باشد.   مواد اولیه لازم برای تهیه کمپوست پروش قارچ: به ازای هر … ادامه مطلب

0نظرات