ملزومات

1 کالا

  • خاک پوششی قارچ

    65,000 تومان
    در مراحل پرورش و تولید قارچ برای رشد زایشی قارچ خوراکی نیاز به خاک پوششی می باشد که با ترکیب خاصی تولید می شود. کیفیت خاک پوششی و عاری بودن از عوامل بیماری زا امری بسیار مهم در پرورش و تولید قارچ می باشد. به همین دلیل خرید خاک پوششی از مراکز معتبر بسیار اهمیت دارد. جهت خرید خاک پوششی قارچ برای تولید و پرورش قارچ با بهترین قیمت خاک…