محصولاتی که تغییر قیمت دارند را میتوانید در این لیست مشاهده کنید :

در این فروشگاه اینترنتی قارچ خوراکی و محصولات مرتبط می توانید لیست جدید قیمت فروش مربوط به قارچ های خوراکی و محصولات فرآوری شده مورد تأیید انجمن قارچ را ملاحظه فرمایید. قیمت های اعلام شده در این سامانه به روز و بر اساس قیمت های تعیین شده توسط انجمن قارچ در سطح عمده فروشی ارائه می گردد.

بر این اساس سایت اینترنتی پارسی قارچ به عنوان یک سایت رسمی اعلام قیمت قارچ خوراکی مطرح می باشد.

لیست قیمت

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 قارچ دکمه ای سفید بسته بندی 200 گرمی => برند شهسوار | درجه کیفیت ممتاز-سوپر 4,000  4,000  ---
2 قارچ دکمه ای سفید بسته بندی 200 گرمی => برند نارین | درجه کیفیت ممتاز-سوپر 4,000  4,000  ---
3 قارچ دکمه ای سفید بسته بندی 400 گرمی => برند شهسوار | درجه کیفیت ممتاز-سوپر 6,000  6,000  ---
4 قارچ دکمه ای سفید بسته بندی 400 گرمی => برند نارین | درجه کیفیت ممتاز-سوپر 6,000  6,000  ---
5 قارچ دکمه ای ریز بسته بندی 1000 گرمی => برند نارین | درجه کیفیت ممتاز-سوپر 12,000  12,000  ---
6 قارچ دکمه ای ریز بسته بندی 1000 گرمی => برند شهسوار | درجه کیفیت ممتاز-سوپر 12,600  12,600  ---
7 قارچ دکمه ای سفید بسته بندی 1000 گرمی => برند سلامت | درجه کیفیت ممتاز-سوپر 14,000  14,000  ---
8 قارچ صدفی بسته بندی 400 گرمی => برند نارین | درجه کیفیت ممتاز-سوپر 8,500  8,500  ---
9 قارچ دکمه ای سفید بسته بندی 400 گرمی => برند سلامت | درجه کیفیت ممتاز-سوپر 6,000  6,000  ---

لیست قیمت

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 قارچ دکمه ای بلنچ حلبی 10 کیلوگرمی => برند پامچال | درجه کیفیت درجه-یک 240,000  240,000  ---
2 قارچ دکمه ای بلنچ دبه ای 20 کیلوگرمی => برند پامچال | درجه کیفیت درجه-یک 410,000  410,000  ---
3 قارچ دکمه ای بلنچ دبه ای 20 کیلوگرمی => برند نارین | درجه کیفیت درجه-یک 410,000  410,000  ---
4 قارچ دکمه ای بلنچ حلبی 10 کیلوگرمی => برند رهسپار | درجه کیفیت درجه-یک 240,000  240,000  ---
5 قارچ دکمه ای بلنچ دبه ای 20 کیلوگرمی => برند رهسپار | درجه کیفیت درجه-یک 410,000  410,000  ---
6 قارچ اسلایس بلنچ حلبی 10 کیلوگرمی => برند شهسوار | درجه کیفیت درجه-یک 240,000  240,000  ---
7 قارچ اسلایس بلنچ دبه ای 20 کیلوگرمی => برند نارین | درجه کیفیت درجه-یک 410,000  410,000  ---
8 قارچ اسلایس بلنچ حلبی 10 کیلوگرمی => برند رهسپار | درجه کیفیت درجه-یک 240,000  240,000  ---
9 قارچ اسلایس بلنچ دبه ای 20 کیلوگرمی => برند رهسپار | درجه کیفیت درجه-یک 410,000  410,000  ---
10 قارچ اسلایس بلنچ حلبی 10 کیلوگرمی => برند پامچال | درجه کیفیت درجه-یک 240,000  240,000  ---
11 قارچ اسلایس بلنچ دبه ای 20 کیلوگرمی => برند رهسپار | درجه کیفیت درجه-دو 340,000  340,000  ---
12 قارچ اسلایس بلنچ حلبی 10 کیلوگرمی => برند رهسپار | درجه کیفیت درجه-دو 220,000  220,000  ---
13 قارچ اسلایس بلنچ دبه ای 20 کیلوگرمی => برند پامچال | درجه کیفیت درجه-یک 410,000  410,000  ---
14 قارچ اسلایس بلنچ دبه ای 20 کیلوگرمی => برند پامچال | درجه کیفیت درجه-دو 340,000  340,000  ---
15 قارچ اسلایس بلنچ حلبی 10 کیلوگرمی => برند پامچال | درجه کیفیت درجه-دو 220,000  220,000  ---