روش های ارسال سفارش

زمان تحویل محصول:

تحویل و ارسال محصولات خریداری شده از پارسی­ قارچ در اسرع وقت و توسط شبکه توضیع چابک و حرفه­ ای پارسی­ قارچ انجام می ­شود.

روش ارسال سفارشات در شهر اصفهان و تهران:

  • سفارشات قبل از ساعت 10 هر روز، از ساعت 16 تا 20 همان روز تحویل می گردد.
  • سفارشات از ساعت 10 صبح تا 13 هر روز، قبل از ظهر روز بعد تحویل می گردد.
  • سفارشات از ساعت 13 هر روز تا 10 صبح روز بعد، قبل از ظهر روز بعد تحویل می گردد.
  • در سفارشات زمان دار، تاریخ تحویل توسط مشتری تعیین می گردد.
  • در سفارش محصولاتی نظیر خاک و کمپوست ضروری است برای تعیین زمان تحویل به صورت تلفنی هماهنگی­ های لازم انجام گردد.

برای ارسال سفارشات پخش مویرگی در شهرستان ها، هماهنگی و توافق با سفارش دهنده انجام و نحوه ارسال و زمان تحویل با مشتری هماهنگ می­ گردد.

  • کلیه هزینه حمل به عهده مشتری است.